Andělský hrad sloužil jako útočiště papežů, když jim hrozilo nebezpečí  / Pixabay