Hradní komplex se vypíná vysoko nad městem na vrcholu bývalé sopky / Pixabay