1 / 4
Kdysi bylo Mexico City považováno za největší město světa. Ve třetím tisíciletí však bylo překonáno jinými světovými velkoměsty / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.