1 / 7
Nábřeží řeky Motława v Gdaňsku lemují středověké i renovované hanzovní domy / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.