Téměř každý hotel je vybaven i ledovou kaplí / Wikimedia Commons/ bjaglin