Hornatou krajinu, jezera a vodopády můžete obdivovat v národním parku Nikkó / Pixabay