K poznávání přírody zve Chráněná krajinná oblast Pálavské vrchy / Wikimedia Commons/Evafrakom