Mnohé kostely v Rocamaduru jsou vytesány částečně nebo úplně do skály / Wikimedia Commons/Patrick Clenet