Jedna z bran, vedoucí do opevněné, staré části městečka / Wikimedia Commons/Eden Briand