1 / 12
Každého návštěvníka upoutají zejména pestrobarevné domky grónských městeček a vesnic / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.