1 / 11
Most Vasco de Gama je nejen nejdelší most v Evropě. Je i velmi elegantní. / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.