1 / 10
Chrámový komplex na okraji města Luxoru je dnes jedním z pokladů Egypta / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.