1 / 10
Běloruská jezera jsou pozůstatkem po ustupujícím ledovci na konci poslední doby ledové / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.