Žádná masová turistika se na Korsice nekoná / Pixabay Kai Pilger