Lanovka na Solnou Horu (Salzbergbahn) Hallstatt / Shutterstock