Jedna z rázovitých uliček v Poličce, zvaná Na Bídě / Wikimedia Commons/H Pepa