Dubrovník je jedním z nejzachovalejších středověkých opevněných měst na světě / Shutterstock