Sousední Rakousko však cestu rozvolnění protiepidemických opatření zatím zdaleka nenastupuje / Shutterstock