Vodní kaskády se mnohde prodírají úzkými soutěskami / Miroslav Pospíšil