Pro zahrady jsou typické zejména řady kamenných oblouků / Wikimedia Commons/Andreas Praefcke