1 / 5
V obřím ledovém paláci se skupina návštěvníků doslova ztrácí / Österreich Werbung, Eisriesenwelt
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.