V solném dole můžete vidět i originální výdřevu a dochovanou techniku / Pixabay