V jilemnické Zvědavé uličce můžete vidět soubor původních krkonošských chalup / Wikimedia Commons/Jiří Erben