1 / 5
Na místě zámku Blatná stávala kdysi vodní tvrz a jeho dnešní podoba pochází z přestavby v 19. století / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.