1 / 5
Pro sportovní vyžití a rekreaci je Brněnská přehrada doslova ideální místo / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.