1 / 6
Jezeří bylo svého času honosným šlechtickým sídlem v krásné zalesněné krajině / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.