Vedle areálu Živá voda je k dispozici Archeoskanzen Modrá / Archiv