1 / 5
Božídarské rašeliniště je chráněný komplex, v němž se vyskytují jak smrkové porosty, tak horské rašelinové louky / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.