Na Naučné stezce Božídarské rašeliniště se setkáte s dvanácti informačními tabulemi, které vám poskytnou mnoho zajímavostí / Pixabay