Celý útvar připomíná píšťaly varhan, a proto je často nazýván Kamenné varhany / Pixabay