Přírodní rezervace Divoká Šárka se nachází na skalnatých úbočích Šáreckého potoka / Depositphotos