Platí přísný zákaz lyžování v podnapilém stavu v důsledku požití alkoholu nebo toxikologických látek / Pixabay Skitterphoto