K uzamčení kufru používejte při letecké přepravě vždy bezpečnostní zámky, označené logem TSA / Archiv