1 / 7
Zlatavým pískem pokryté pláže a průzračná, tyrkysová voda charakterizují albánskou riviéru / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.