1 / 4
Tou nejhezčí pláží je zřejmě 3,5 kilometrů dlouhá pláž Kleopatřina v Alanyi / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.