1 / 6
Nejznámějším symbolem Puly je římský amfiteátr s dokonale zachovanými obvodovými zdmi / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.