Velmi nepříjemné a nebezpečné mohou být vlny na písečných plážích černomořského pobřeží v Bulharsku / Pixabay