U písečných pláží v Bulharsku, milovaných hlavně dětmi, se vyskytují zrádné spodní proudy / Wikimedia Commons/kallerna