1 / 6
I v opevněném přístavu městečka Pantelleria je vidět blízkost afrického pobřeží / Wikimedia Commons/mauro
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.