Pohled na spodní část vagonu metra, kde jsou umístěny trysky vzduchových turbín / TirolWerbung