Ivanovo: komplex kostelů, kaplí, klášterů a sklepů, které jsou všechny vybudované ve skalách pomocí přírodních i umělých jeskyň / Shutterstock