1 / 11
Perla Balkánu: Skadarské jezero leží na hranicích Albánie a Černé Hory / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.