Souostroví Kornati tvoří na 89 převážně neobydlených ostrovů a ostrůvků s řídkými porosty / Wikimedia Commons/Andrzej Neuherz