1 / 8
Hodinová věž Zytglogge uzavírá ulici Kramgasse, lemovanou po obou stranách podloubími / Wikimedia Commons/Daniel Schwen
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.