Soutěska Vintgar patří k nejkrásnějším přírodním scenérií Slovinska vůbec / Pixabay