Na Jamajce najdete i odlehlejší rezorty, nabízející větší soukromí / Pixabay