1 / 3
V Caorle se fantasticky propojuje stará městská zástavba malých rybářských domečků s novou výstavbou a hotýlky / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.