1 / 8
Pro Helskou kosu jsou rovněž charakteristické duny bílého písku dosahující výšky 2 až 10 metrů / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.