Hlavní město Myrina, bylo po staletí pečlivě střeženo z mohutné pevnosti nad městem / Depositphotos