Spektakulární Kapské Město / Pixabay Heinrich Botha